GENEL BİLGİLER

Özafagus kanserlerinin büyük çoğunluğu skuamöz hücreli kanserlerdir. Batı ülkelerinde sigara ve alkol alımı en önemli doğu ülkelerinde ise kurutulmuş ve tütsülenmiş et, nitrozaminler çinko eksikliği, ve aşırı sıcak yeme alışkanlığı risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Görülme sıklığı Amerikada 100.000 de 20 düzeyinde iken Kazakistan ve doğu asyada 100.000 de 400-500 lere ulaşmaktadır.

Batı toplumlarında reflü hastalığı ve buna bağlı gelişen baret özafagusu nedeniyle  kanserler adeno kanser yönünde artmaktadır.

Özafagus kanserlerinde gidişat çok kötü iken günümüzde hastalığın doğal yapısını öğrenmemiz, minimal invaziv cerrahi ( laparoskopik cerrahi) ve ek tedavilerdeki gelişmeler nedeniyle günümüzde daha iyi sonuçlar almaktayız.

ÖZAFAGUSUN YAPISI VE GÖREVLERİ

Özafagus ağızdan alınan gıdaların mideye sevkedilmesinde görev alan tübüler bir organdır. Özagafus yutma ve sonrasındaki kasılmalar ile yutulan gıda ve havayı mideye taşır. Sindidirm sistemindeki, görevi bu motor fonksiyondur.

borusu da dediğimiz özafagusun büyük kısmı göğüs kafesi içinde ve kalbin arkasında seyretmektedir. Karın boşluğuna girdiği yere kardiya adını vermekteyiz. Kardiyadaki işlevsel sfinkter reflüyü önleyen ana mekanizmadır. Bu mekanizmada bozulma olması ( Hiyatal yetmezlik) reflüye sebeb olmakta ve mide içeriği, mide asidi gerisin geriye özafagusa ( reflü) gelmektedir.

Özafagus mukozası yapısal bozukluğa uğradığı zaman kanserleşme başlayacak ve sindirim sisteminin diğer bölgelerinde bahsettiğimiz şekilde kanser  ilerleyecektir.

ÖZAFAGUS KANSERLERİNİN BELİRTİLERİ

Yutma güçlüğü ( Disfaji). Hastalarda erken dönem de bile yıtma esnasında bir takılma hissi saptanır ve gittikçe artarak gıdalar tamamen aşağıya geçemez hale gelir)

Kilo kaybı

Beslenme bozukluğuna ; kanserin yaydığı bazı maddeler iştah azalmasına yol açarken hastaların beslenme esnasında takılma ve yutamama yakınmaları daha az yemek yemelerine yol açar ve hastalar kilo kaybederler.

Öksürük

Kanser büyüdükçe yemek borusunun yanında seyreden soluk borusuna da bası yapar ve öksürüğe yol açar. Daha da ileri aşamada soluk borusunu invaze eder ve zatürre dediğimiz aspirasyon pnömonisine yol açar.

Ses kısıklığı 

Geç dönem belirtileridir ama reküren sinirin kanser veya lenf bezleri metaztazları nedeniyle görülebilir.

Bir tarama endoskopisi sırasında tesadüfen saptanması da mümkündür. Riskli bölgelerde hastaların en ufak bir yakınması olduğunda endoskopik muayene teşvik edilmelidir.