AMELİYAT SONRASI TAKİP 

 

Kolon ve rektum kanser ameliyatı olan hastalar ameliyat ve kemoterapi sonrası takip altında tutulmalıdır.  Takibin amacı hastalarda meydana gelecek tedavi edilebilir nüksleri,  polipleri  ve hatta metakron tümörleri erkenden yakalamak ve tedavi etmektir. Kolon kanseri ameliyatı olan hastalar tümör belirteçler,  ultrasonografi, batın tomografisi ve kolonoskopik incelemelerle takip edilmelidir. 5 yıl boyunca yıllık kolonoskopi ve batın tomografisi ve her üç-altı ayda bir tümör belirteçleri ( CEA )  bakılması yeterlidir. İzlem konusunda her merkez farklı davranmakta tüm dünyanın uzlaştığı tek bir protokol bulunmamaktadır.