KOLON ve REKTAL KANSERLERDE TEDAVİ 

 

Kolon ve rektal kanserlerin küratif tedavisi cerrahidir. Tümörün (kanser) kolon ve rektumdaki yerleşim yerine göre ilgili barsak segmenti besleyici damarları ve len bezleri ile birlikte bir bütün olarak çıkarılacaktır.  

 

Tümör;  çekum,   çıkan kolon veya çıkan köşede (hepatik köşe) ise sağ hemikolektomi veya genişletilmiş sağ hemikolektomi ile birlikte mezenterik diseksiyon ve uç uca ileo-transversostomi ameliyatı yapılır. 

 

Tümör, transvers kolon ortasında ise transvers kolektomi yapılır. Daha sonra kolon ağızları birbirine dikilerek devamlılık sağlanır. 

 

Tümör;  sol köşede ( Splenik köşe) ve inen kolonda ise sol hemikolektomi, mezenterik diseksiyon ve kolokolonik anastomoz ile tedavi edilir. 

 

Tümör; Sigmoid kolonda ise sigmoid kolektomi, mezenterik Diseksiyon ve kolo kolononik anastomoz yapılır. 

 

Tümör; sigmoid kolon alt köşesi veya rektumun üst kısmında ise Anterior reaksiyon ve TME ile çıkarılır ve kolorektal anatomoz yapılır

Tümör; rektumun orta kısmında ise ve evrelemeye göre Neoadjuvan tedavi öncelik alır ve sonrasında TME ile Low Anterior rezeksiyon ve Anastomoz yapılır.

 

Tümör; rektumun alt kısmında ise keza gerekiyorsa evresine göre Neoadjuvan tedavi  verilir tümör küçültülür ve cerrahi olarak  TME ile very Low Anterior rezeksiyon  yapılır ve kolo-anal anastomoz gerçekleştirilir. Burada eğer bir şüphe varsa koruyucu olarak ve geçici olarak ileostomi eklenebilir.

 

Tümör anal kanalında son kısmında ise Neoadjuvan tedavi sonrası total abdomino pelvik ( Mile’s  ameliyatı) yapılır ve hasta kalıcı kolostomi ile yaşamına devam eder.

 

Ameliyat materyali bütünlüğü bozulmadan patolojiye gönderilir. Patolojik inceleme sonrasında patolojik evreleme yapılır ve  sonucuna göre ilave kemoterapi eklenir.