GENEL BİLGİLER  

 

Kolon ve rektum kanserleri sindirim sisteminin en sık görülen kanserleridir. ABD ve Avrupa’da kansere bağlı ölümlerin önemli sebeplerinden birisidir. Erkeklerde prostat ve akciğer kanserlerinden sonra 3. sırada yer almaktadır. Kadınlarda ise meme ve akciğer kanserinden sonra yine 3. sırayı almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl yaklaşık bir milyondan fazla kişiye yeni kolon veya rektum kanseri teşhisi konulmakta olduğunu ve her yıl ortalama 400.000 civarında ölümün bu hastalıktan olduğunu belirtmektedir.     

Türkiye Kanser istatistiği verilerine göre ülkemizde kolon ve rektum kanser sıklığı 15-20 / 100.000  düzeyindedir.

KOLON VE REKTUMUN YAPISI VE GÖREVLERİ


Kalın barsak, ince barsakların son kısmından anüse kadar olan barsak kısmıdır. Fonksiyon ve anatomik yapısına göre kalın barsak , kolon, rektum ve anal kanal olarak üç ana bölümde incelenmektedir.

Kolon ise kendi içinde besleyici damarların yerleşimine göre sağ kolon, transvers kolon, sol kolon ve sigmoid kolon olarak isimlendirilmektedir. Bu bölümlendirme kolon ve rektum kanserlerinin tedavisinde cerrahlara yol gösteren sınırlardır.

 

Kolon ve rektumun görevi; ince barsaklardan kendisine kadar gelen içeriğin emilmesi ve posanın dışarı atılmasını sağlamaktır.

Sağ kolon, su geri emiliminde baş rol oynayan kısımdır. Böylece vücudun su kaybını önler ve elektrolit dengesini sağlar.

Kolon içerisinde faydalı bakteriler olarak adlandırdığımız çok sayıda bakteri mevcuttur. Öyle ki  kuru dışkının neredeyse üçte biri bakteridir. 

Kolonun en önemli işlevi içindeki dışkıyı dışarı atmasıdır. Defakasyon dediğimiz olay bir çok sinirsel ve  hümoral olayın koordinasyonuyla sağlanır. Rektuma dışkının gelmesi ve rektumun genişlemesi ve gerilmesi refleksi başlatan faktördür.  Kolonda kasılma hareketleri ile  dışkı anal kanala gelir burada da meydana gelen refleks ile karın içi basınç arttırılır ve pelvik taban gerilir, anal kanaldaki adaleler gevşer ve dışkı ve gaz dışarı atılır. Aynı refleksler sayesinde dışkı uygun bir yer bulununcaya kadar barsakta bekletilebilir.