KOLOREKTAL KANSERLERDE  EVRELEME

 

Kolon ve rektum kanseri tehisi konmuş hastada evreleme işlemi yapılır. İlk işlem hastanın kan tetkikleri ve  tümör belirteçlerine bakılır ve ardından kontrastlı toraks ve batın tomografisi çektirilir. Tümörün kendisi, büyüklüğü, çevre ile ilişkisi, lenf bezlerinin durumu ve uzak organlar değerlendirilir.  Tümör rektumun alt kısmında ise ve elde edilen evreleme yeterli olmadı ise pelvik MR veya endoskopik  USG ile değerlendirerek evreleme işlemi tamamlanmış olur.  Evreleme işleminden sonra tümörün yerleşim yerine göre tedavi uygulanacaktır.