KOLOREKTAL KANSERLERDE TEŞHİS (TANI) 

 

Kolon ve rektum kanserlerinin teşhisi hastanın şikayetlerinin dinlenmesi , sorgulanması ve muayene ile başlar. Hastanın yakınmalarına göre laboratuvar tetkikleri yapılır. Kolorektal kanserlerin teşhisinde kolonoskopi incelemesi altın standarttır. 

Hasta sedasyon altında iken ucunda kamera olan bir endoskop anüsten ilerletilerek kalın bardağın kör noktası denilen çekuma kadar incelenmekte hatta ince barsakların son 20-30 cm de incelemeye dahil edilmektedir.  Herhangi şüpheli bir durum ile karşılaşıldığı zaman şüpheli yerden biyopsi alınıp patolojiye gönderilmekte ve kesin teşhis konulmaktadır.