MİDE KANSERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

Mide kanseri, midenin iç tabakasında hücre yapısının bozulması sonucu oluşan ve zaman geçtikçe ilerleyen bir kanserdir. Hipokrat kanserin davranışını bir yengecin insanı kıskacına almasına  benzettiği için (yengecin latince adı; karkinos’dur) ilk olarak kanser terimini kullanmıştır. Mide kanseri muhtemelen insanoğlunun eski zamanlarından beri var olan bir hastalıktır. Öyle ki Milattan Önce 1600 yıllarında George Ebers yazıtlarında mide kanserinden bahsedilmekte ve İbn-i Sina’nın (980-1007 yılları arasında yaşamıştır) ünlü Tıp ansiklopedisinde mide tümörleri ve belirtileri anlatılmaktadır. Tarihte mide kanseri teşhisi konan ve bu hastalıktan hayatını kaybeden en ünlü aile Napoleon Bonoparte ailesidir.

Mide kanseri Dünyada 5.sıklıkta görülmesine rağmen kansere bağlı ölümlerde 3. sıradadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye mide kanseri teşhisi konulmaktadır. Bunların büyük kısmı Çin ve uzak doğu ülkeleridir. Batıda görülmesi daha azdır. Türkiye’de yılda ortalama 1100 -1300 kişiye mide kanseri tanısı konulmakta ve her yıl 700-800 kişi bu hastalıktan kaybedilmektedir. Bu nedenle mide kanseri için erken teşhis ve iyi bir cerrahi tedavi hayat kurtarmada en önemli unsurlardır.

 

MİDENİN YAPISI VE GÖREVLERİ

Mide, insan organizmasında önemli görevleri olan bir organdır. Bu görevler; gıdaların depolanması, gıdaların öğütülmesi ve gıdaların sindirilmesidir. Gıdalar ağızdan mideye gelir burada toplanır sonra çalkalama ve karıştırma yoluyla öğütülür ve bu esnada salgılanan asit ve enzimler aracılığı ile gıdalar sindirilir.  Öğütülen gıdalar ayrıca boza kıvamında barsağa gönderilerek asıl sindirim sağlanmış olur.  Bazen bu görevlerin bozulması neticesinde mide kanseri gelişebileceği gibi bazen de mide kanseri gelişen hastalarda midenin işlevleri bozulmaktadır.

 

MİDE KANSERİ GÖRÜLME SIKLIĞI

Mide kanseri kanserler arasında 5. sıklıkta görülmektedir. Kansere bağlı ölümlerde ise 3. sıraya yükselmektedir. Dünyada her yıl 1.000.000 yeni vaka saptanmakta ve yaklaşık 780.000 kişi bu hastalıktan kaybedilmektedir. Asya ülkelerinde ve özellikle Çin, Japonya ve Güney kore’de görülme sıklığı diğer ülkelere göre bariz olarak fazladır.  Ülkemizde her yıl yaklaşık 1000-1300 kişiye mide kanseri tanısı konmaktadır.

Mide kanserleri içinde ileri evre mide kanseri görülme sıklığı Japonya’da % 25, Güney Kore’de % 23, Çin’de ise % 60’tır. Maalesef Türkiye’de ise mide kanserini % 80-85 seviyesinde ileri evrede görmekteyiz. Bunun sebebi tarama programları uygulanmaması ve hastalarımızın şikayetlerini önemsememeleridir.