MİDE LENFOMASI

Primer gastrointestinal sistem lenfoması ağızdan rektuma kadar görülebilir. Lenfoma tüm gastrointestinal tümörler içinde % 1-4 gibi oldukça düşük oranda görülmektedir.  GİS lenfomaları daha çok nonhodgkin lenfoma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sindirim sistemi içinde en sık görüldüğü organ midedir. Primer GİS lenfoması denebilmesi için hastalığın sadece mide ve çevresindeki lenf bezlerinde olması gerekir. Uzak yerlerdeki lenf bezelerinde veya dalakta olmamalıdır. Mideye yapılacak olan endoskopi  ve biopsi ile tanı konur. Helikobakter pilori varlığı araştırılır. Batın ve toraks tomografisi ile evrelendirme yapılır. Tedavi için multidispliner bir yaklaşımla tedavi edilir. Lenfoma tedavisinde cerrahi tedavi gerekmez. Cerrahi ancak kanama, tıkanma ve delinme gibi kopmlikasyonlar varsa acil olarak bu durumu düzeltmek için yapılır.