MORBİD OBEZİTEDE KİMLER CERRAHİ ADAYIDIR?

Şişman bir hastaya ; ameliyat ile zayıflatılma ve metabolik hastalıklardan kurtarılma işlemi uygulanacak ise aşağıdaki 4 koşul bulunmalıdır.

Vücut Kitle indeksi > 40,
Vücut kitle indeksi 35-40 ise ek yandaş hastalığı olanlar
Diyabetes mellitus (şeker hastalığı),
Hipertansiyon,
Sleep – apne (uyku-apne) nöbetleri,
Kemik ve eklem problemleri,
vs…,
Obezite merkezlerinde en az bir yıl kilo verdirici spor ve diyet programlarına tabii olmuş olmak, Psikiyatrik olarak engel bir durumu olmaması,