ÖZAFAGUS KANSERİNİN TEDAVİSİ 

Özafagus kanserinin küratif tedavisi cerrahidir. Hastalar gastroenterolog,  cerrah ve onkolog ikibinin multi-disipliner olarak  birlikte değerlendirilmesi ile tedavi protokolü hazırlanır ve uygulanır. Bazı hastalar sadece endoskopik mukozektomi ile tedavi edilebilir iken çoğu hasta direk cerrahi yöntemle cerrahi yöntemle tedavi edilir. Bazı hastalar ise öncelikle radyoterapi  ve kemoterapi (Onkolojik) tedavi sonrasında bir daha değerlendirilerek cerrahi kararı verilir.

Cerrahi yapılanlarda günümüz de minimal invaziv özafejektomi özafago gastrostomi ameliyatları uygulamaktayız.

Cerrahi işlemin başarılı olduğu hastalarda bazı hastalarda ek tedaviye gerek kalmaz iken bazı hastalarda ameliyat sonrası ek tedaviler gerecektir.

AMELİYAT KOMPLİKASYONLARI

Özafagus cerrahisi ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında pek çok komplikasyon riski taşımaktadır. Hastalar bu konuda açık olarak bilgilendirilmeli ve onamları alınmalıdır.

Ameliyat sırasında ;

Kanama

Mediastene hava kaçağı

Plevral yırtılmalar

Akciğer yaralanmaları

Rekürren sinir yaralanması

Ameliyat sonrasında ;

Anastomoz kaçağı,

Kanama,

Yutma güçlüğü

Anastomozda darlık

Mide boşladım güçlüğü

Reflü

Tromboemboli

Cerrahi alan enfeksiyonları