ÖZAFAGUS KANSERLERİNDE TANI VE EVRELEME 

Özafagus kanserinim teşhisinde altın yöntem endoskopidir.

Alınan biyopsinin patolojik incelemesi ile teşhisse konulur. Ardından endoskopik ultrasonografi, toraks ve batın tomografisi ve gereğinde PET / CT çekilerek hastalığın tam evrelemesi yapılır. Tümörün duvardaki derinliği, lenf bezi tutulumu veya bitişik organlara / uzak organlara metastazı olup olmadığı değerlendirilir.