SAFRA KESESİ KANSERLERİ 

Safra kesesi kanserleri çok nadir görülür ve genellikle yaşlılarda saptanır. En kötü seyirli kanserlerden birisidir. Rastlantısal olarak safra kesesi taşı ameliyatı esnasında ve erken evrede saptananlarda sonuçlar daha yüz güldürücüdür.

Şurası çok önemlidir ki safra kesesi kanserleri oluşumunda en büyük risk safra kesesi taşı varlığıdır. Safra kesesi taşı 20 yıldan fazla kalanlarda, taşı büyük olanlarda ( > 3 cm) ve sessiz olanlara göre şikayete yol açan safra kesesi taşlarında risk artmaktadır.

Safra kesesinde polip bulunan hastalarda özellikle polip 1 cm den büyük ise risk artmaktadır.

Bu hastalarda şikayete yol açmamış olsa bile Laparoskopik kolesistektomi yapılmalı ve hastalar hem taş hastalığından hem de kanser riskinden arındırılmalıdır.

Safra kesesi kanserlerinin tehlikesi karaciğerle yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır.Çünkü hızla karaciğere metastaz yapmaktadır. Tesadüfen bulunmamışlarsa genellikle ileri evrede saptanmaları bu yüzdendir.

Safra kesesi kanserleri belirtileri :

Safra kesesi kanserleri genellikle kesede taş da içerdiği için belirtileri yukarda anlattığımız kronik Kolesistit veya akut Kolesistit bulgularında ayırt edilemez.karın rahatsızlıkları, şişkinlik, ağrı bazen sarılık kusma kilo kaybı gibi karmaşık bulgulardır. Bu nedenle hastaların yarıdan fazlası safra kesesi ameliyatı olduktan sonra teşhis edilir.

Teşhis: 

Klinik bulgular ve ultrasonografide kesede düzensizlik ve tomografide kitle şeklinde saptanabilir.

Tedavi:

Safra kesesi kanserlerinin tedavisinde Cerrahi tek seçenektir. Ameliyatta radikal kolesistektomi ve lenf bezi diseksiyonu yapılmalıdır.