SAFRA KESESİ POLİPLERİ

Safra kesesi polipleri nadiren görülürler ancak çok düşük oranda olsa da kanser ile karışması nedeniyle iyi anlaşılması gereken bir durumdur.

Safra kesesi polipleri teşhisi genellikle tesadüfen bir ultrasonografi taraması sırasında konulmaktadır. Bu durumda doktorlarda ve hastalarda kafa karışıklığı olmakta, ne yapılması gerektiği konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Ben burada yalın ifadelerle olaya açıklık getireceğim.

Safra kesesi polipleri 3 çeşit olabilmektedir.

A) İnflamatuvar polipler ; hastaların % 5’i bu gruptadır. Safra kesesindeki iltihabi süreçlere reaksiyon olarak gelişirler. Kronik Kolesistit ile birliktedir. Genellikle 10 mm de küçüktürler. İnflamatuvar polipler de kanserleşmezler

B) Adenomatöz polipler ( safra kesesi adenomları). hastaların en fala % 5’i de bu gruptadır. Bunlar genellikle saplı polip gibidirler. 5- 20 mm ye kadar çapa ulaşabilirler ve genellikle tektir. Soliter solid adenomlar. Bu poliplerde polip kanser sekansı işleyebilir.

C) Kolesterol polipleri; % 90 bu tip polipler görülmektedir. Multipl olurlar. Yani çok sayıdadırlar. Çapları 2 mm – 15 mm arasında değişik çapta olabilir. Çapları büyüdükçe kafa karışıklığına yol açsa da kanserleşmezler.

 

Safra kesesinde görülen bir polibin malignite ( kanserleşme) riskleri

Tek polip olması

Polip çapının 1,5 cm den büyük olması

Polibin sapsız olması ( sessil) durumunda çap 6 mm olsa bile risklidir.

Hastanın yaşının 50 den büyük olması

Polip ve Yanısıra taş varlığı

Diabet varlığı

Hastada şikayetler olması

Polipler nasıl takip edilmelidir.

Hastalarda yemeklerden sonra hazımsızlık, ağrı, vs semptom veren hastalarda veya yanısıra  safra kesesinde taş olan hastalarda laparoskopik kolesistektomi önerilir. Aksi takdirde takip protokolleri uygulanır.

Amerika birleşik Devletlerinde bir polip saptandığında yukardaki riskler yoksa hasta takibe alınmaktadır. Özellikle multiple kolesterol poliplerinde endişe azalmaktadır.

safra_polip

6 ay sonra bir ultrasonografi yapılmakta, polip çapında artma var ise ameliyat edilmektedir. Çapı artmıyorsa bir yıl sonra tekrar ultrasonografi yapılmaktadır. Bu son ultrasonografisinde de çap aynı kalmışsa takip bırakılmaktadır. Hasta tamamen risksiz kabul edilmektedir.

Biz ne yapıyoruz.

Tek, sesil ( sapsız), yanında taş olan hastalarımızda polip çapı 1 cm ve daha büyükse ameliyat etmekteyiz. Ameliyat laparoskopik kolesistektomidir.

Polip çapı 1 cm den küçük ve büyümüyorsa veya multiple kolesterol polipleri varsa hastada safra kesesi şikayetlerine yol açıyorsa ameliyat ediyoruz. Hiç şikayeti olmayan hastaları ise takibe alıyoruz.  Önce ilk 6 ay sonra da yıllık ultrasonografi yaparak takip ediyoruz.